BCTracker

April 10 to September 3

Mondays

Eastbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
06:23
24 Cedar Hill
132952
1642258
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
06:50
24 Cedar Hill Via Parklands
132992
1642656
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
07:19
24 Cedar Hill Via Parklands
133024
1643023
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
07:48
24 Cedar Hill Via Parklands
132977
1642556
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
08:29
24 Cedar Hill
133014
1642910
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
09:17
24 Cedar Hill Via Parklands
132922
1641898
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
10:11
24 Cedar Hill
132911
1641748
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
11:02
24 Cedar Hill
132992
1642660
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
11:54
24 Cedar Hill
133024
1643027
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
12:47
24 Cedar Hill
133014
1642914
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
13:41
24 Cedar Hill
132922
1641902
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
14:32
24 Cedar Hill
133067
1643529
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
15:12
24 Cedar Hill Via Parklands
133095
1643817
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
15:53
24 Cedar Hill
133110
1643939
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
16:30
24 Cedar Hill Via Parklands
133125
1644072
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
17:15
24 Cedar Hill
133128
1644095
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
17:55
24 Cedar Hill
133104
1643904
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
18:53
24 Cedar Hill
133125
1644074
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
20:14
24 Cedar Hill
133001
1642803
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
21:34
24 Cedar Hill
133095
1643824
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
22:55
24 Cedar Hill
133125
1644078
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level

Westbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
06:08
24 Tillicum Ctr via Colville
132922
1641895
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
06:47
24 Tillicum Ctr via Colville
132977
1642555
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
07:17
24 Tillicum Ctr via Colville
133014
1642909
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
07:50
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132992
1642657
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
08:41
24 Tillicum Ctr via Colville
133024
1643024
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
09:33
24 Tillicum Ctr via Colville
133014
1642911
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
10:22
24 Tillicum Ctr via Colville
132922
1641899
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
11:14
24 Tillicum Ctr via Colville
132911
1641749
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
12:05
24 Tillicum Ctr via Colville
132992
1642661
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
12:57
24 Tillicum Ctr via Colville
133024
1643028
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
13:44
24 Tillicum Ctr via Colville
133014
1642915
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
14:20
24 Tillicum Ctr via Colville
133104
1643901
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
14:58
24 Tillicum Ctr via Colville
133127
1644088
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
15:38
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
133117
1643984
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
16:21
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
133095
1643818
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
17:02
24 Tillicum Ctr via Colville
133110
1643940
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
17:45
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
133125
1644073
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
18:39
24 Tillicum Ctr via Colville
133095
1643821
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
19:48
24 Tillicum Ctr via Colville
133125
1644075
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
21:08
24 Tillicum Ctr via Colville
133001
1642804
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
22:28
24 Tillicum Ctr via Colville
133095
1643825
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
23:48
24 Tillicum Ctr via Colville
133125
1644079
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill

Tuesdays

Eastbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
06:23
24 Cedar Hill
131398
1623327
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
06:50
24 Cedar Hill Via Parklands
131438
1623725
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
07:19
24 Cedar Hill Via Parklands
131470
1624092
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
07:48
24 Cedar Hill Via Parklands
131423
1623625
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
08:29
24 Cedar Hill
131460
1623979
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
09:17
24 Cedar Hill Via Parklands
131368
1622967
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
10:11
24 Cedar Hill
131357
1622817
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
11:02
24 Cedar Hill
131438
1623729
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
11:54
24 Cedar Hill
131470
1624096
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
12:47
24 Cedar Hill
131460
1623983
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
13:41
24 Cedar Hill
131368
1622971
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
14:32
24 Cedar Hill
131513
1624598
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
15:12
24 Cedar Hill Via Parklands
131541
1624886
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
15:53
24 Cedar Hill
131557
1625020
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
16:30
24 Cedar Hill Via Parklands
131571
1625143
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
17:15
24 Cedar Hill
131574
1625166
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
17:55
24 Cedar Hill
131551
1624985
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
18:53
24 Cedar Hill
131571
1625145
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
20:14
24 Cedar Hill
131447
1623872
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
21:34
24 Cedar Hill
131541
1624893
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
22:55
24 Cedar Hill
131571
1625149
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level

Westbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
06:08
24 Tillicum Ctr via Colville
131368
1622964
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
06:47
24 Tillicum Ctr via Colville
131423
1623624
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
07:17
24 Tillicum Ctr via Colville
131460
1623978
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
07:50
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
131438
1623726
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
08:41
24 Tillicum Ctr via Colville
131470
1624093
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
09:33
24 Tillicum Ctr via Colville
131460
1623980
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
10:22
24 Tillicum Ctr via Colville
131368
1622968
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
11:14
24 Tillicum Ctr via Colville
131357
1622818
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
12:05
24 Tillicum Ctr via Colville
131438
1623730
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
12:57
24 Tillicum Ctr via Colville
131470
1624097
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
13:44
24 Tillicum Ctr via Colville
131460
1623984
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
14:20
24 Tillicum Ctr via Colville
131551
1624982
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
14:58
24 Tillicum Ctr via Colville
131573
1625159
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
15:38
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
131564
1625065
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
16:21
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
131541
1624887
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
17:02
24 Tillicum Ctr via Colville
131557
1625021
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
17:45
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
131571
1625144
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
18:39
24 Tillicum Ctr via Colville
131541
1624890
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
19:48
24 Tillicum Ctr via Colville
131571
1625146
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
21:08
24 Tillicum Ctr via Colville
131447
1623873
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
22:28
24 Tillicum Ctr via Colville
131541
1624894
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
23:48
24 Tillicum Ctr via Colville
131571
1625150
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill

Wednesdays

Eastbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
06:23
24 Cedar Hill
131718
1626933
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
06:50
24 Cedar Hill Via Parklands
131758
1627331
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
07:19
24 Cedar Hill Via Parklands
131790
1627698
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
07:48
24 Cedar Hill Via Parklands
131743
1627231
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
08:29
24 Cedar Hill
131780
1627585
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
09:17
24 Cedar Hill Via Parklands
131688
1626573
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
10:11
24 Cedar Hill
131677
1626423
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
11:02
24 Cedar Hill
131758
1627335
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
11:54
24 Cedar Hill
131790
1627702
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
12:47
24 Cedar Hill
131780
1627589
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
13:41
24 Cedar Hill
131688
1626577
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
14:32
24 Cedar Hill
131833
1628204
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
15:12
24 Cedar Hill Via Parklands
131861
1628492
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
15:53
24 Cedar Hill
131877
1628623
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
16:30
24 Cedar Hill Via Parklands
131891
1628737
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
17:15
24 Cedar Hill
131894
1628760
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
17:55
24 Cedar Hill
131870
1628579
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
18:53
24 Cedar Hill
131891
1628739
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
20:14
24 Cedar Hill
131767
1627478
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
21:34
24 Cedar Hill
131861
1628499
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
22:55
24 Cedar Hill
131891
1628743
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level

Westbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
06:08
24 Tillicum Ctr via Colville
131688
1626570
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
06:47
24 Tillicum Ctr via Colville
131743
1627230
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
07:17
24 Tillicum Ctr via Colville
131780
1627584
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
07:50
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
131758
1627332
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
08:41
24 Tillicum Ctr via Colville
131790
1627699
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
09:33
24 Tillicum Ctr via Colville
131780
1627586
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
10:22
24 Tillicum Ctr via Colville
131688
1626574
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
11:14
24 Tillicum Ctr via Colville
131677
1626424
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
12:05
24 Tillicum Ctr via Colville
131758
1627336
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
12:57
24 Tillicum Ctr via Colville
131790
1627703
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
13:44
24 Tillicum Ctr via Colville
131780
1627590
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
14:20
24 Tillicum Ctr via Colville
131870
1628576
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
14:58
24 Tillicum Ctr via Colville
131893
1628753
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
15:38
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
131884
1628668
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
16:21
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
131861
1628493
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
17:02
24 Tillicum Ctr via Colville
131877
1628624
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
17:45
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
131891
1628738
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
18:39
24 Tillicum Ctr via Colville
131861
1628496
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
19:48
24 Tillicum Ctr via Colville
131891
1628740
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
21:08
24 Tillicum Ctr via Colville
131767
1627479
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
22:28
24 Tillicum Ctr via Colville
131861
1628500
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
23:48
24 Tillicum Ctr via Colville
131891
1628744
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill

Thursdays

Eastbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
06:23
24 Cedar Hill
132038
1630539
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
06:50
24 Cedar Hill Via Parklands
132078
1630937
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
07:19
24 Cedar Hill Via Parklands
132110
1631304
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
07:48
24 Cedar Hill Via Parklands
132063
1630837
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
08:29
24 Cedar Hill
132100
1631191
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
09:17
24 Cedar Hill Via Parklands
132008
1630179
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
10:11
24 Cedar Hill
131997
1630029
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
11:02
24 Cedar Hill
132078
1630941
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
11:54
24 Cedar Hill
132110
1631308
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
12:47
24 Cedar Hill
132100
1631195
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
13:41
24 Cedar Hill
132008
1630183
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
14:32
24 Cedar Hill
132153
1631810
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
15:12
24 Cedar Hill Via Parklands
132181
1632098
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
15:53
24 Cedar Hill
132196
1632220
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
16:30
24 Cedar Hill Via Parklands
132211
1632353
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
17:15
24 Cedar Hill
132214
1632376
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
17:55
24 Cedar Hill
132190
1632185
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
18:53
24 Cedar Hill
132211
1632355
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
20:14
24 Cedar Hill
132087
1631084
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
21:34
24 Cedar Hill
132181
1632105
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
22:55
24 Cedar Hill
132211
1632359
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level

Westbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
06:08
24 Tillicum Ctr via Colville
132008
1630176
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
06:47
24 Tillicum Ctr via Colville
132063
1630836
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
07:17
24 Tillicum Ctr via Colville
132100
1631190
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
07:50
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132078
1630938
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
08:41
24 Tillicum Ctr via Colville
132110
1631305
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
09:33
24 Tillicum Ctr via Colville
132100
1631192
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
10:22
24 Tillicum Ctr via Colville
132008
1630180
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
11:14
24 Tillicum Ctr via Colville
131997
1630030
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
12:05
24 Tillicum Ctr via Colville
132078
1630942
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
12:57
24 Tillicum Ctr via Colville
132110
1631309
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
13:44
24 Tillicum Ctr via Colville
132100
1631196
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
14:20
24 Tillicum Ctr via Colville
132190
1632182
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
14:58
24 Tillicum Ctr via Colville
132213
1632369
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
15:38
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132203
1632265
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
16:21
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132181
1632099
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
17:02
24 Tillicum Ctr via Colville
132196
1632221
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
17:45
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132211
1632354
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
18:39
24 Tillicum Ctr via Colville
132181
1632102
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
19:48
24 Tillicum Ctr via Colville
132211
1632356
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
21:08
24 Tillicum Ctr via Colville
132087
1631085
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
22:28
24 Tillicum Ctr via Colville
132181
1632106
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
23:48
24 Tillicum Ctr via Colville
132211
1632360
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill

Fridays

Eastbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
06:23
24 Cedar Hill
132358
1634162
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
06:50
24 Cedar Hill Via Parklands
132398
1634562
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
07:19
24 Cedar Hill Via Parklands
132430
1634937
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
07:48
24 Cedar Hill Via Parklands
132383
1634460
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
08:29
24 Cedar Hill
132420
1634820
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
09:17
24 Cedar Hill Via Parklands
132328
1633796
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
10:11
24 Cedar Hill
132317
1633646
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
11:02
24 Cedar Hill
132398
1634566
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
11:54
24 Cedar Hill
132430
1634941
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
12:47
24 Cedar Hill
132420
1634824
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
13:41
24 Cedar Hill
132328
1633800
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
14:32
24 Cedar Hill
132473
1635446
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
15:12
24 Cedar Hill Via Parklands
132503
1635748
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
15:53
24 Cedar Hill
132524
1635925
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
16:30
24 Cedar Hill Via Parklands
132565
1636255
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
17:15
24 Cedar Hill
132536
1636019
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
17:55
24 Cedar Hill
132516
1635873
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
18:53
24 Cedar Hill
132565
1636257
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
20:14
24 Cedar Hill
132407
1634711
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
21:34
24 Cedar Hill
132503
1635755
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
22:55
24 Cedar Hill
132565
1636261
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level

Westbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
06:08
24 Tillicum Ctr via Colville
132328
1633793
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
06:47
24 Tillicum Ctr via Colville
132383
1634459
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
07:17
24 Tillicum Ctr via Colville
132420
1634819
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
07:50
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132398
1634563
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
08:41
24 Tillicum Ctr via Colville
132430
1634938
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
09:33
24 Tillicum Ctr via Colville
132420
1634821
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
10:22
24 Tillicum Ctr via Colville
132328
1633797
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
11:14
24 Tillicum Ctr via Colville
132317
1633647
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
12:05
24 Tillicum Ctr via Colville
132398
1634567
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
12:57
24 Tillicum Ctr via Colville
132430
1634942
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
13:44
24 Tillicum Ctr via Colville
132420
1634825
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
14:20
24 Tillicum Ctr via Colville
132516
1635870
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
14:58
24 Tillicum Ctr via Colville
132535
1636012
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
15:38
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132530
1635967
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
16:21
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132503
1635749
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
17:02
24 Tillicum Ctr via Colville
132524
1635926
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
17:45
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132565
1636256
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
18:39
24 Tillicum Ctr via Colville
132503
1635752
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
19:48
24 Tillicum Ctr via Colville
132565
1636258
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
21:08
24 Tillicum Ctr via Colville
132407
1634712
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
22:28
24 Tillicum Ctr via Colville
132503
1635756
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
23:48
24 Tillicum Ctr via Colville
132565
1636262
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill

Saturdays

Eastbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
07:14
24 Cedar Hill
132634
1637558
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
08:09
24 Cedar Hill
132631
1637515
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
09:04
24 Cedar Hill Via Parklands
132634
1637560
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
09:58
24 Cedar Hill
132627
1637448
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
10:52
24 Cedar Hill
132638
1637628
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
11:46
24 Cedar Hill
132648
1637798
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
12:36
24 Cedar Hill Via Parklands
132665
1638048
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
13:33
24 Cedar Hill
132634
1637564
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
14:26
24 Cedar Hill
132627
1637452
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
15:16
24 Cedar Hill Via Parklands
132638
1637632
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
16:15
24 Cedar Hill
132648
1637802
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
17:28
24 Cedar Hill Via Parklands
132638
1637634
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
18:54
24 Cedar Hill
132627
1637456
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
20:14
24 Cedar Hill
132636
1637600
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
21:34
24 Cedar Hill
132628
1637483
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
22:55
24 Cedar Hill
132627
1637460
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level

Westbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
07:13
24 Tillicum Ctr via Colville
132631
1637514
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
08:10
24 Tillicum Ctr via Colville
132634
1637559
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
09:13
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132665
1638045
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
10:10
24 Tillicum Ctr via Colville
132634
1637561
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
11:03
24 Tillicum Ctr via Colville
132627
1637449
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
11:57
24 Tillicum Ctr via Colville
132638
1637629
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
12:50
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132648
1637799
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
13:44
24 Tillicum Ctr via Colville
132665
1638049
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
14:37
24 Tillicum Ctr via Colville
132634
1637565
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
15:31
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132627
1637453
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
16:27
24 Tillicum Ctr via Colville
132638
1637633
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
17:22
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132648
1637803
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
18:28
24 Tillicum Ctr via Colville
132638
1637635
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
19:48
24 Tillicum Ctr via Colville
132627
1637457
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
21:08
24 Tillicum Ctr via Colville
132636
1637601
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
22:28
24 Tillicum Ctr via Colville
132628
1637484
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
23:48
24 Tillicum Ctr via Colville
132627
1637461
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill

Sundays

Eastbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
08:16
24 Cedar Hill
132784
1639952
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
09:33
24 Cedar Hill
132771
1639736
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
10:47
24 Cedar Hill Via Parklands
132768
1639688
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
12:10
24 Cedar Hill
132810
1640402
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
13:29
24 Cedar Hill
132787
1640033
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
14:50
24 Cedar Hill
132768
1639692
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
16:09
24 Cedar Hill Via Parklands
132810
1640406
24 Cedar Hill Via Parklands
Tillicum Centre - Upper Level
17:32
24 Cedar Hill
132787
1640037
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
18:54
24 Cedar Hill
132768
1639696
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
20:14
24 Cedar Hill
132743
1639227
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
21:34
24 Cedar Hill
132749
1639359
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level
22:55
24 Cedar Hill
132765
1639652
24 Cedar Hill
Tillicum Centre - Upper Level

Northbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
07:27
24 Cedar Hill
132768
1639684
24 Cedar Hill
Johnson at Broad

Westbound

Start Time Start Headsign Block Trip First Stop
07:46
24 Tillicum Ctr via Colville
132768
1639685
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
09:06
24 Tillicum Ctr via Colville
132784
1639953
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
10:26
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132771
1639737
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
11:45
24 Tillicum Ctr via Colville
132768
1639689
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
13:04
24 Tillicum Ctr via Colville
132810
1640403
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
14:24
24 Tillicum Ctr via Colville
132787
1640034
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
15:45
24 Tillicum Ctr via Colville
132768
1639693
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
17:07
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
132810
1640407
24 Tillicum Ctr via Parklands/Colville
Garnet at Cedar Hill
18:28
24 Tillicum Ctr via Colville
132749
1639356
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
19:48
24 Tillicum Ctr via Colville
132765
1639649
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
21:08
24 Tillicum Ctr via Colville
132743
1639228
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
22:28
24 Tillicum Ctr via Colville
132749
1639360
24 Tillicum Ctr via Colville
Garnet at Cedar Hill
Back to Top